Home / Tag Archives: chiếm đoạt tài sản

Tag Archives: chiếm đoạt tài sản

Cách hiểu đúng về tội bắt cóc con tin?

batco-7897-1481772975.jpg

Thứ năm, 15/12/2016 | 15:29 GMT+7 Thứ năm, 15/12/2016 | 15:29 GMT+7 Bắt cóc làm con tin là bắt và giữ lại để buộc người muốn chuộc phải bảo đảm thực hiện yêu cầu của người bắt. Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi bắt người làm …

Read More »